Skip to content

Mobilnost osebja – job shadowing

Job Shadowing, Dubrovnik, Hrvaška, april 2021

Trenutno živimo v  času, ko nam je onemogočeno marsikaj. Največ nas  pogreša potovanja v nam tuje dežele, kjer bi spoznavali nove ljudi, izkusili nove običaje in navade.

Projekti Erasmus +, ki so del takšnega spoznavanja tujih dežel in  imajo za svoj cilj podpirati profesionalni in osebni razvoj posameznikov s področja izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, v Evropi in širše, prispevajo k trajnostnemu razvoju, delovnim mestom in socialni koheziji ter krepitvi evropske identitete (https://www.erasmusplus.si/ ).

Tudi v teh projektih Erasmus+ so bile tako mobilnosti dijakov kot strokovnega osebja skoraj onemogočena v zadnjem letu in pol. Ampak kot pravi znan pregovor, vemo, da kjer je volja, je tudi pot, smo se tudi na ŠC Ptuj odločili, da se ne predamo situaciji kar tako in poskušamo izvesti vsaj del programa načrtovanih mobilnosti.

Ena izmed aktivnosti, ki smo jo izvedli, je Job Shadowing. Kaj je Job Shadowing?

Lukrecija (iz partnerske šolev Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik), Petra, Simona, Monika in Tanja na Job Shadowingu v Dubrovniku

Job Shadowing ali sledenje na delovnem mestu je izvedba poučevanja in usposabljanja na sorodni organizaciji v tujini, kjer lahko sodeluje tako pedagoško kot tudi nepedagoško osebje. Mobilnost udeležencev lahko traja od najmanj 2 dni do največ 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

Udeleženci pridobijo in izboljšajo svoje kompetence, povezane z opravljanjem poklica, spoznajo delovanja različnih sistemov izobraževanja in usposabljanja, nenazadnje pa se poveča motivacija za vpeljevanje novih idej in s tem kakovostnejšega opravljanja dela.

Našo aktivnost (Job Shadowing) smo tako nameravali opraviti zaradi takratnih epidemioloških razmer v  nam bližnjih destinacijah.  Po skrbnem načrtovanju in pripravah  smo se  štiri udeleženke odpravile na Pomorsko-tehnično šolo Dubrovnik (Hrvaška). S to šolo smo že sodelovali v preteklosti v raznih projektih in s tem naše sodelovanje še nadgradili.

Naše aktivnosti tekom dneva, …

Simona, Tanja, Monika in Petra pred logom partnerske šole

Profesionalen  in dobro usposobljen učitelj pouk prilagaja novim situacijam. Zato je kvalitetno poučevanje nenehno inoviranje, ki ga zmore le dober in motiviran učitelj.

Udeleženci mobilnosti pridobijo novo znanje in motiviranost.

Motiviran učitelj je učitelj prihodnosti!

                                                             Zapisala: Monika Čeh

Seveda so naši partnerji poskrbeli tudi za naš čas po opravljenem delu v šoli. Tako smo obiskale staro mestno jedro, obšle mestni zid (Zidine), kjer smo bile v tem času edine obiskovalke. Povzpele smo se tudi na Srđ, kjer smo imele prečudovit razgled na mesto Dubrovnik.

Na izmenjavi se niso samo stkala nova in okrepila stara prijateljstva, ampak je naša majhna skupina veliko pridobila tudi na profesionalnem nivoju, kar bo vsekakor uporabila pri svojem delu.

Vsi vemo, da šola pridobi na družbenem ugledu le, če bo zmogla dajati več kot v preteklosti in boljše (drugače), kot daje danes (o tem pravi tudi pregovor: »Šola stoji in pade z učiteljem«).

Uspešnost šole je predvsem odvisna od učiteljev, ki oblikujejo šolske dejavnosti. Ravnanje učitelja v šolski javnosti oblikuje njegov lik.

Prvo pogoj za to je njegova profesionalnost – znanje in vrednote, iz katerih oblikuje svojo storitev – pouk. Tako je pouk enkraten in v popolnoma enaki meri neponovljiv, ker se pogoji, v katerih nastaja, spreminjajo.