Skip to content

O projektu

Skupaj za prihodnost

Nov svet, nova šola!
  • Naziv projekta

Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti.

  • Financiranje

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU, v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod, za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

  • Trajanje

2023 – 2026

  • Namen

Projekt je namenjen načrtovanju, razvoju, pripravi in izvedbi programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe, za dvig in krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti.

  • Cilj  javnega razpisa je uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Šolski center PTUJ sodeluje pri projektu kot konzorcijski partner.

  • Kontaktna oseba za projekt :

      Nina Geršak (e-pošta: nina.gersak@scptuj.si   telefon: 02/ 787-17-03  mobitel: 051/345-219)

Skip to content