Skip to content

Erasmus+ Nemčija

VIRTUALNA MOBILNOST, junij  2021

V šol. letu 2020/21 ni bilo možno izpeljati tri tedenske mobilnosti v Nemčijo, zato smo se preizkusili v virtualni mobilnost.

Dijaki, ki obiskujejo 2. letnik SSI in so del skupine, ki se uči nemščino kot 1. tuji jezik, so sodelovali v virtualni izmenjavi. Skupino so sestavljali naslednji dijaki: Kaja Belšak in Nuša Štumberger iz Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo; Jure Furman, Anže Anžel, Tomi Cigula in Uroš Pevec iz Elektro in računalniške šole; Jonas Kumer, Jožek Sodec, Matic Stojnšek in Rok Škrbenta iz Strojne šola.

Virtualna izmenjava je potekala z našim partnerjem iz Nemčije (Freiburg – BBQ; Bildung und Berufliche Qualifizierung).

Dijaki so v ta namen pripravili predstavitev (sami posneli, sestavili in opremili z zvokom), kjer so predstavili Slovenijo, mesto Ptuj, Šolski center in slovenski šolski sistem. Naši partnerji pa so nam predstavili nemški šolski sistem in v delavnici kakšno naj bo vedenje vajenca v delovnem svetu.

Upamo, da bo možno izpeljati »pravo« mobilnost v šol. letu 2021/22.

Našo predstavitev lahko najdete na tem linku:

https://youtu.be/Zrhwv1wGt90         

                                                                     Zapisala: Monika Čeh, učiteljica

Poklicno usposabljanje v Nemčiji,  Freiburg oktober 2019

Dijaki 4. letnikov Elektro in računalniške šole in Biotehnične šole ŠC Ptuj so se v okviru projekta Erasmus+ odpravili na dvotedensko izmenjavo v nemško mesto Freiburg.

Na dvotedenski izmenjavi so se dijaki obeh šol udeležili praktičnega izobraževanja, na katerem so pridobili veliko znanja iz nemškega jezika, samostojnega življenja, spoznavanja kultur in delovnih kompetenc v tujini. Izmenjava je za vse predstavljala jezikovno in strokovno izobraževanje, saj so v podjetjih in na kmetijah poglobili znanje iz stroke in razširili svojo mrežo stikov.

Mesto Freiburg jih je očaralo s svojimi zgradbami, prijaznimi ljudmi in različnimi možnostmi načina življenja. V tem času so tudi spoznali sposobnosti samostojnega življenja in dela v skupini. Izkušnja je bila za vse zelo pozitivna, ker so bila delovna mesta, prebivališče, predstavitev in  prevoz  na delo zelo organiziran ter v koraku s časom.

Za to enkratno in nepozabno izkušnjo se želijo dijaki  še posebej zahvaliti podjetju BBQ iz Freiburga (Bildung und Berufliche Qualifizierung), podjetju Poziv, koordinatoricama Erasmus + na ŠC Simoni Kotnik in Moniki Čeh ter  spremljevalki Jožici Ranfl Roškar.

 

 
Skip to content