Skip to content

Erasmus+ Avstrija


Dijaki na mobilnosti v Avstriji, oktober 2020

Predstavitveni video dijaka Ivana Žinka


Dijaki na mobilnosti v Avstriji, oktober 2019

Oktobra 2019 so praktično usposabljanje na avstrijskih kmetijah opravljali:

Rok Golob, 4. letnik Strojni tehnik, Luka Žunkovič, 3. a Kmetijsko podjetniški tehnik, Žan Korošec, 4. d. Kmetijsko podjetniški tehnik, Urška Švarc, 3. b Cvetličar in Lucija fekonja 3. c. Gastronomske in hotelske storitve.


Dijaki na mobilnosti v Avstriji, junij 2019

V ponedeljek, 3. 6. 2019, smo se štirje dijaki Biotehniške šole Ptuj odpravili v sosednjo državo Avstrijo. Tam smo preživeli slaba dva tedna, ki sta minila veliko prehitro. Sama sem bivala na ekološki kmetiji, ki leži na nadmorski višini 980 m. Ukvarjajo se z več  kmetijskimi panogami. Imajo 16 glav živine, 22 ha gozdnih površin, 12 ha strmih travnikov, ukvarjajo pa se tudi s čebelarstvom. Moje delo je bilo zelo raznoliko. Vsak dan sem vstala ob šestih zjutraj in še pred zoro zalila vse vrtove. Sledil je zajtrk, nato pa različna opravila okoli hiše. Skozi teh 10 dni sem kosila travo, sadila rože, pomagala pri postavitvi visokih gred, okopala  vrt, očistila hlev, pospravila seno na šupi, pomagala pri peki  torte oziroma dekoraciji le-te; likala sem srajce, večkrat posesala hišo, vsak dan pomivala posodo, naredila melisin sok, jabolčni kompot, jabolčni zavitek, pa še ogromno drugih gospodinjskih opravil. Najbolj me je presenetilo, da so me tako toplo sprejeli v svoj dom in mi zaupali. Za vikend sem bila sama doma; moja mentorica Marinka z možem in štirimi otroki se je odpravila na nečakinjino poroko.

V soboto sem šla k maši, ki je bila posebno doživetje. Ker sem ves vikend na razpolago imela Marinkin avto, smo se z Anjo, Sašem in Žanom odpravili na svoj izlet. Prevozili smo nekaj kilometrov po avstrijskem Koroškem in  dobili kazen za napačno parkiranje. V naslednjih dneh počitka ni bilo veliko, vendar sem se imela zelo lepo.  Doživela sem veliko novega in pridobila ogromno novih izkušenj. Videla sem, kako delajo drugje po svetu in zato sem hvaležna šoli, da nam je to omogočila. Izkoristila sem tudi možnost praktičnega usposabljanja na Portugalskem, zato menim, da so te izmenjave koristne in zelo dobrodošle.

                        Zapisala  Lea Žunkovič, 3. a Kmetijsko podjetniški tehik

Praktično usposabljanje sem opravljal na ekološki kmetiji Bumgartner, ki leži v kraju Šentjakob v Rožu, kjer sta gospodar Franz in gospodarica Magdi. Domače ime kmetije je kmetija pri Ibouniku. Kmetija se ukvarja z rejo goveda, ki ga je okrog 50, rejo svinj-teh je 30 ter kokoši nesnic za prodajo jajc-teh je  250. Kmetija obdeluje 75 hektarjev, od tega je 20 hektarjev njiv, 15 hektarjev gozda,  ostalo so travniki in pašniki. Doma imajo tudi svojo klavnico, zato govedo in svinje zakoljejo ter predelajo v mesne izdelke; to so salame, suhe klobase, slanina, zaseka, velikonočne šunke. Vse izdelke prodajo doma v domači trgovini, saj s tem dodajo vrednost izdelka. Zraven mesnih izdelkov prodajajo še jajca, solato, bifeje, kruhke, darilne košare. Moje delo na praksi je bilo krmljenje vseh živali na kmetiji zjutraj in zvečer, čez dan pa sem večino časa preživel na traktorju, saj sem veliko delal z mehanizacijo-od obračanja sena, košnje, vožnje bal, razvoz gnojevke in gnoja, priprava mehanizacije.

Člani družine so me lepo sprejeli, zelo skrbeli zame in me vzeli  za svojega člana. Veliko so mi  zaupali, kar mi seveda veliko pomeni. Je nova izkušnja v življenju, saj smo navezali stike, ki jih bomo še naprej  ohranili.

To izmenjavo bi priporočil vsakemu, ki ga zanimajo tuje države, spoznavanje novih ljudi, izmenjava informacij med kmetovalci, saj smo enake stroke in še mnogo drugega.

              Zapisal Žan Zagoršek, 3. a Kmetijsko podjetniški tehnik

12-dnevno izmenjavo v sosednji Avstriji sem preživel na živinorejski kmetiji Franca Krušiča, po domače pri Rupijevih, ki se nahaja v vasi Wellersdorf oziroma Franca po slovensko Velenja vas. Tukaj živijo “avstrijski Slovenci” ki so nekoč živeli v Sloveniji ampak se je zaradi vojne spremenila meja, ti ljudje govorijo slovensko, saj je to njihov materni jezik, ga  vzdržujejo in prenašajo na mlajše generacije. Kmetija se ukvarja s pridelavo mleka, predelavo mesa in peko domačega rženega kruha. Dan na kmetiji se začne ob peti uri zjutraj, ko sva šla z gospodarjem v hlev k živini; ob sredah in sobotah pa gospodar začne dan pred peto  uro, saj mora speči kruh. Kmetija obsega 30 hektarjev obdelovalne zemlje in 10 hektarjev gozda. Na izmenjavi sem veliko časa preživel na traktorju, s katerim sem obračal in  spravljal seno, ki smo ga  z nakladalno prikolico pripeljali na senik, ampak ne čisto suho, saj imajo na kmetiji napravo za dosuševanje sena, ki smo ga s  posebnimi kleščami prenesli na sušilno napravo.

 

To je bila čudovita izkušnja v mojem  življenju, da spoznam druge ljudi, da vidim kako živijo na kmetijah drugje po svetu. Vsakemu toplo priporočam, da če ima možnost, naj gre na izmenjavo, ker žal ne bo  nobenemu. 

                Zapisal Sašo Potrč, 3. a Kmetijsko podjetniški tehnik

Moje mnenje o praksi je lepo, saj sem spoznala dosti zanimivih stvari in se tudi precej naučila.

Zapisala, Anja Berglez, 4. d Kmetijsko podjetniški tehnik

 Praktično usposabljanje z delom sem upravljala na ekološki  kmetiji Janežič, ki leži v Lešah pri Šentjakobu v Rožu. Ta kmetija se  ukvarja  z rejo krav  dojilj, poljedelstvom, neposredno prodajo od doma in z gozdarstvom. Doma pridelano žito uporabljajo za peko kruha. Poleg žita  pridelujejo tudi  lan in riček, iz katerega stiskajo jedilno olje. Najpomembnejši dogodek na tej kmetiji je žetev saj le ta predstavlja za kmetijo pravi praznik. Obdelujejo  kar 80 hektarjev  zemlje, od tega je 30 hektarjev  gozda. Na kmetiji imajo samopostrežno trgovino,  v kateri prodajajo domače izdelke, to so: sveža jajca, ajdova, pirina, ržena in pšenična moka ter laneno in ričkovo jedilno olje. Na praksi sem pobirala jajca, jih čistila,  tehtala in jih razvrščala po teži v zelene plastične škatle; pakirala sem tudi moko, čistila skedenj, kosila travo in čistila hlev. Najlepša dogodka sta bila, ko  sem bila na piramidnem stolpu in v Italiji v mestu Tržič.

 

Skip to content