Skip to content

Pravilniki za javna naročila

Šolski center Ptuj izvaja oddajo javnih naročil skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2, Ur.l. 128/06 in ZNJ-2A, Ur.l. 16/08 ) in z internim Pravilnikom o oddaji naročil male vrednosti. Potencialni ponudniki morajo upoštevati pri oddaji elemente zakona in pravilnika.

Skip to content