Skip to content

Projekti

M 16.5 optimizacija rabe živinskih gnojil

Pilotni projekt OPTIMIZACIJA RABE ŽIVINSKIH GNOJIL se izvaja v okviru podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Podukrep je delno financiran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.