Skip to content

Medpodjetniški izobraževalni center – MIC

MIC ŠC Ptuj sinergijsko združuje biotehniško, ekonomsko, elektro-računalniško in strojno- tehnološko področje. MIC prevzema vlogo posrednika med gospodarstvom in šolo v smislu posredovanja aktualnih znanj, razvoj strokovnih kompetenc in ključnih kompetenc podjetništva, socialnih kompetenc in veščin na področju trženja, tehnike in okoljevarstva. Temeljna naloga MIC-a je vzpostaviti in ohranjati tesno sodelovanje med gospodarstvom in šolo, raziskati povpraševanja po usposabljanju in izobraževanju v podjetjih ter pripraviti ustrezno ponudbo izobraževalnih programov in drugih oblik krajšega načina vseživljenjskega izobraževanja, ki je usmerjeno v potrebe gospodarstva in posameznika.

Cilji, ki jih uresničujemo skozi MIC:

 • spodbujanje vseživljenjskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
 • uvajanje novih tehnologij in spodbujanje
 • tehnološkega razvoja,
 • usposabljanje brezposelnih,
 • usposabljanje zaposlenih za povečanje varnosti delovnega mesta,
 • usposabljanje osipnikov in socialno izločenih posameznikov,
 • izvajanje prekvalifikacij, dokvalifikacij in mojstrskih izpitov,
 • podkrepitev gospodarske rasti,
 • zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela,
 • izboljševanje možnosti za zaposlovanje nezaposlenih,
 • pospeševanje podjetništva.
Skip to content