Skip to content

Zaščita prijaviteljev

PRAVILNIK O VZPOSTAVITVI POTI ZA PRIJAVO PO ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV (ZZPri)

V naši organizaciji smo kot zavezanec po Zakonu o zaščiti prijaviteljev sprejeli Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev in določili notranjo pot za prijavo kršitve predpisov. Notranja pot za prijavo je namenjena zaposlenim in drugim osebam v delovnem okolju zavezanca (tudi dobaviteljem, kupcem, pogodbenim partnerjem ipd.). Želimo da notranjo pot izkoristite preden podate prijavo zunanjim inšpekcijam, nadzornikom ipd. Notranja pot ni namenjena reševanju sporov med sodelavci ali npr. mobingu. Prijava se poda zaupniku, ki je imenovan s posebnim sklepom.

Kratek video z navodili za delodajalca in njihove zaupnike

 

Dokumenti :

Skip to content