Skip to content

Finance in poslovanje

JZ Šolski center Ptuj posluje skladno s sprejeto zakonodajo, ki ureja področje javnih zavodov. Na podlagi zakonodaje je direktor zavoda sprejel pravilnike, ki podrobneje urejajo področje:
  • računovodstva in finančnega poslovanja
  • popisa osnovnih sredstev in inventure
  • hrambo in izdajanje pečatov
  • naročil male vrednosti

Poslovna in finančna poročila ter cenik storitev sprejema Svet zavoda.

Poslovna poročila

Poročila o delu in letni delovni načrti

Ceniki

Skip to content