Skip to content

Učbeniški sklad

Skrbnice za učbeniški sklad:

Vse informacije o učbeniškem skladu so objavljene na spletni strani  posameznih šol, kjer  so zbrani seznami in cene kompletov učbenikov ter naročilnice za posamezne programe in smeri vseh letnikov.

Dijaki vseh šol Šolskega centra Ptuj  si lahko izposodijo komplete učbenikov  iz učbeniškega sklada, ki ga predpisuje šola. Za naročilo učbenikov izpolnijo naročilnico, ki jim jo skupaj s seznamom učbenikov izročijo razredniki ob koncu šolskega leta.

Naročilnice dijakom 1. letnikov razdelijo šolske svetovalne delavke ob vpisu.

 Podpisane naročilnice dijaki vrnejo razrednikom ob prihodu v šolo septembra, le-ti pa jih posredujejo skrbnikom US. Dijaki si lahko Izposodijo le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik.

 Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 nabavne cene vseh  v  kompletu zbranih učbenikov.  Izposojevalnino je potrebno poravnati s  položnico, ki jo dijaki dobijo pri  razredniku v začetku novega šolskega leta. Dijaki dokazilo o plačilu  izročijo  skrbniku  US, pri katerem prevzamejo učbenike praviloma v septembru.

Dijaki morajo učbenike vrniti do konca pouka (zaključni letniki do 20. maja, ostali pa najkasneje do 20. junija).

Dijaki, ki potrebujejo učbenike za popravni, zaključni izpit ali poklicno maturo, si jih po dogovoru s knjižničarko lahko izposodijo tudi čez počitnice. Če so ob vrnitvi učbeniki poškodovani ali izgubljeni, je potrebno poravnati odškodnino.

Dodatne informacije lahko dobite pri  skrbnikih za US.

 

 

Skip to content