Skip to content

Partnerstva: GO – CAR – GO – PLUS

Projekt  GO – CAR – GO  PLUS

Šolski center Ptuj že dlje časa aktivno sodeluje pri poklicni orientaciji osnovnošolcev. V prihodnje bomo to sodelovanje obogatili tako, da bi poznavanje določenih poklicev potekalo preko situacijskega in aktivnega učenja, ki udeleženca veliko bolj aktivira, saj se poklic predstavlja na osnovi realnega objekta, zanimivega za mlade. V ta namen osnovnošolcem ponujamo konkreten izdelek, ki je primeren za predstavitev vseh poklicnih področij, za katere izobražujemo na Šolskem centru Ptuj.

Gre za dodelavo avtomobilčka na osnovnih šolah, kjer skozi skupinsko projektno delo omogočimo pridobivanje novega teoretičnega in praktičnega znanja ter nenazadnje nova doživetja, saj so učenci prisotni v vseh fazah izdelave od načrtovanja do končne realizacije, ko svoj izdelek praktično preizkusijo na tekmovanju. Učenci razvijajo sposobnosti delovanja v skupini, prevzemanja odgovornosti, sodelovanja in skupnega premagovanja izzivov, ki so nedvomno ključni za bodočo uspešno poklicno kariero.

V šolskem letu 2021/2022 smo v okviru mednarodnega projekta Go – Car – Go Plus model avtomobilčka posodobili, oziroma prilagodili z najnovejšo tehnologijo. Avtomobilček smo nadgradili z električnim pogonom. Projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus +.

V projekt so vključene naslednje šole in organizacije:

Skip to content