Skip to content

Nagovor direktorja

Direktor mag. Oton Mlakar, univ. dipl, inž. el

Spoštovani,

živimo v obdobju, ko pomembnost inovativnih, praktično uporabnih znanj in kompetenc še nikoli ni bila tako visoka. Področja, ki jih šole na Šolskem centru Ptuj ponujajo, so perspektivna področja in z veliko gotovostjo lahko trdimo, da si dijaki in študenti med izobraževanjem na naših šolah pridobivajo prav tista znanja in kompetence, ki jih gospodarstvo in družba v tem času najbolj potrebujeta.

Prav sledenje razvoju stroke, povezovanje z gospodarstvom, vključevanje strokovnjakov iz priznanih podjetij, uporaba sodobnih metod dela in sodobnih učnih pristopov je zagotovilo, da dijaki in študenti dobijo tista znanja, ki jih tehnološko razvita družba potrebuje, dobijo pa tudi odlično teoretično osnovo, ki jim omogoča nadaljevanje šolanja.

Ob pomembnosti vseh strokovnih vsebin se na ŠC Ptuj zavedamo tudi, da pot do znanja mora temeljiti na medsebojnem sodelovanju, spoštovanju drug drugega, spoštovanju etičnih načel, in verjamemo, da nam na to tudi uspeva. Odlični pa nismo le zaradi navedenih dejstev, ampak tudi zaradi odličnih sodelavcev in seveda odličnih dijakov in študentov.

Verjamem v vas in vam želim veliko uspeha.

Direktor mag. Oton Mlakar, univ. dipl, inž. el.
Skip to content