Skip to content

Delovna zakonodaja

Šolski center Ptuj izvaja varovanje osebnih podatkov skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov ter Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Stopnja zaupnosti podatkov in odgovornost za ravnanje z zbirkami podatkov je opredeljeno v pravilniku. Na osnovi zakonskih podlag ŠC Ptuj upravlja z zbirkami podatkov, ki so opredeljene v katalogu zbirk. Katalog zbirk podatkov je posredovan Državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov.  

Skip to content