Skip to content

Vodstvo zavoda

Šolski center Ptuj

Direktor zavoda

mag. Oton Mlakar, univ. dipl. inž. el.
e-pošta: oton.mlakar@scptuj.si

Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Ravnateljica

mag. Darja Harb, univ. dipl. ekon.,
e-pošta: darja.harb@scptuj.si

Elektro in računalniška šola Ptuj

Ravnatelj

Rajko Fajt, univ. dipl. inž. el.
e-pošta: rajko.fajt@scptuj.si

Strojna šola Ptuj

Ravnateljica

Anja Jesenek Grašič, prof. fiz. in mat.,
e-pošta: anja.jesenek@scptuj.si

Višja strokovna šola Ptuj

Ravnatelj

Robert Harb, univ. dipl. inž. str.
e-pošta: robert.harb@scptuj.si

Skip to content