Skip to content

O projektu

Praktično usposabljanje v tujini

Spremljajte nas na Instagramu in Facebooku:

Erasmus+ je program Evropske komisije na področju izobraževanja, usposabljanja, športa in mladih.

Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti  izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolja z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus) in prehoda na digitalno družbo ter aktivno participacijo oz. sodelovanje v demokratičnem življenju (več).  

Dijaki in zaposleni Šolskega centra Ptuj svoje znanje in izkušnje pridobivamo  tudi v tujini, v okviru Erasmus+ mobilnosti in izmenjav. 

Sporočamo, da smo za leta 2021 – 2027 postali ponosni lastniki Erasmus + akreditacije na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Akreditacija je postopek, s katerim se zagotovi, da organizacija, ki želi prejeti finančna sredstva v okviru ukrepa programa Erasmus+, izpolnjuje nabor standardov kakovosti ali pogojev, ki jih Evropska komisija določi za ta ukrep. 

Pridobljena akreditacija  dokazuje kakovost in uspešnost naših aktivnosti!

Tako bomo lahko še uspešneje promovirali program Erasmus+ in našim dijakom ter osebju še naprej omogočali kvalitetne strokovne izmenjave z našimi partnerskimi šolami in podjetji v tujini.

Izvajanje projekta Erasmus+ na ŠC Ptuj

Na Šolskem centru smo v okviru projekta Smo mladi, smo radovedni, Evropa prihajamo! v  letih  2018/21 izvedli 121   mobilnosti dijakov in 4 mobilnosti osebja  v države EU. Države gostiteljice so bile: Avstrija, Hrvaška, Poljska, Nemčija, Irska, Portugalska, Združeno kraljestvo,  in Finska. Dijaki so se  udeležili 2 – ali 3 – tedenskih  praktičnih usposabljanj v tujini.  Projekt smo uspešno zaključili maja 2021.

Že junija 2021 smo pričeli z izvajanjem aktivnostmi v novem projekru za  obdobje 2021 – 2022 z naslovom: Internacionalizacija – edinstvena priložnost.  Države partnerice bodo iste kot v prejšnjem projektnem obdobju, saj imamo z njimi že utečene, kvalitetne partnerske odnose. Smo pa se odločili, da zaradi vseh težav z virusom poskušamo  izvesti nekaj mobilnosti bližje Slovenije, torej bomo sodelovali z novimi partnerji na Hrvaškem, v Srbiji in v Avstriji. V tem obdobju imamo v načrtu izvesti 59 mobilnosti dijakov ŠC Ptuj.

Mobilnost je namenjena dijakom strokovnih programov na Strojni, Elektro in računalniški  šoli ter na Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo.

Vse možnosti si oglej v zavihku Mobilnost dijakov .

Vsa dodatna vprašanja pa lahko naslovite na simona.kotnik@scptuj.si ali scptuj.international@scptuj.si in na GSM: 040 303 505 ali pa se osebno oglasite v Erasmus+ pisarni (soba 101 na ŠC Ptuj).

Skip to content