Skip to content

Aktivnosti – srečanja – sestanki

19. maj, 2022

Zaključno srečanje na ŠC Ptuj, 19. 5. 2022

Na čudovito sončen četrtek je potekalo zaključno srečanje v projektu Go-Car-Go PLUS, ki so se ga udeležili vsi partnerji v projektu.

Po registraciji ekip je strokovna komisija ocenila avtomobilčke in vsakemu avtomobilčku podelila posebno priznanje: OŠ Hajdina za uporabo ekološko prijaznih gradiv, OŠ Sv. Tomaž za konstrukcijsko rešitev pri izdelavi nadgradnje, OŠ dr. Ljudevita Pivka za tehnološko dovršenost pri izdelavi nadgradnje, OŠ Destrnik – Trnovska vas za oblikovalske dosežke pri izdelavi nadgradnje, OŠ Olge Meglič za estetski videz in finalizacijo nadgradnje, OŠ Matija Gubec za sporočilno vrednost in aktualnost in OŠ Hodošan za ekstravagantnost.

Sledila so tekmovanja na tekmovalnem poligonu, in sicer najprej v vožnji naravnost, nato v vožnji med stožci, in nazadnje v vožnji v krogu.

Rezultati po posameznih tekmovalnih panogah so bili sledeči:

21. april, 2022

Tretje  srečanje vseh partnerjev, izobraževalni inštitut  BFI, Avstrija

21. aprila 2022 je potekalo delovno srečanje vseh partnerjev v projektu Go-Car-Go PLUS. Srečanje je bilo sicer načrtovano v januarju, a smo ga zaradi strogih Covid ukrepov, ki so veljali tedaj v Avstriji, prestavili v mesec april.

Srečanje je bilo usmerjeno predvsem na spoznavanje učnega načrta in učnih strategij pri poučevanju tehniških vsebin v srednji šoli. Avstrijski partnerji so za učence pripravili raznovrstne dejavnosti iz področja inštalacij, varjenja, 3D tiskanja, obdelave kovin, uporabe navidezne resničnosti, v katere so se lahko učenci vključevali individualno, za mentorje pa je bilo organizirano tudi predavanja o solarni energiji. V času med dejavnostmi smo izkoristili čas za izmenjavo informacij o napredku izdelave avtomobilčka in razmišljanju o prihodnji generaciji Go-Car-Go avtomobilčkov.

Avstrijski partnerji so za vse udeležence srečanja pripravili pogostitev.

Ker smo se partnerji iz Slovenije podali na srečanje s skupnim avtobusom, smo izkoristili lepo vreme, in si na poti domov ogledali še mestno jedro Graza.

14. in 15. marec, 2022

Drugo srečanje vseh partnerjev, OŠ “Matija Gubec«,Tavankut, Srbija

14. in 15. marca, 2022 je potekalo drugo srečanje vseh partnerjev v projektu GO-CAR- GO PLUS.

Na delovnem sestanku smo pregledali dosedanje delo in načrtovali na daljno izvedbo končnega izdelka- izdelavo električnega avtomobilčka. Učenci osnovnih šol bodo na izdelano podvozje (ŠC Ptuj) in dodan ele. pogon (BFI podjetje iz Avstrije) po svoji ideji izdelali karoserijo. Srečanja so se tokrat udeležili tudi otroci iz vseh osnovnih šol, ki so bili predstavniki svojih ekip.

V šoli so nam pripravili pogostitev, kulturni program in delavnice – izdelavo slik iz slame.

Ogledali smo si tudi Subotico in obiskali srednjo Tehniško  šolo »Ivan Sarić«.

December, 2021

Izdelava električnega pogona, BFI, AVSTRIJA

Oktober do december, 2021

Izdelava podvozi, ŠC Ptuj, SLOVENIJA


V času od 1. 10. – 31. 12. 2021 smo na ŠC Ptuj, Strojna šola v šolskih delavnicah izdelovali podvozja za avtomobičke Go-Car-Go.

Podvozja smo izdelali na Strojni šoli Ptuj, skupaj z dijaki in učitelji. Za izdelavo podvozij je bilo potrebno pripraviti ustrezno tehnično in tehnološko dokumentacijo in nabaviti ustrezen material. Najprej smo v šolskih delavnicah Strojne šole izdelali posamezne detajle, le te pa smo z različnimi postopki spajanja sestavili v sestave. Na okvirje podvozij smo namestili kolesa, krmilne mehanizme in nožne zavore. Podvozja smo tudi protikorozijsko zaščitili.

10. november, 2021

Uvodno srečanje vseh partnerjev, OŠ Hodošan, HRVAŠKA

V sredo, 10. 11. 2021, so se predstavniki vseh partnerskih ustanov sestali na uvodnem srečanju v prostorih podjetja Tehnix v kraju Donji Kraljevac. Na delovnem sestanku je bil s strani nosilca projekta ŠC Ptuj predstavljena podrobna vsebina in časovnica projekta. Predstavile so se vse sodelujoče partnerske ustanove. ŠC Ptuj je podrobneje predstavil načrt izdelave podvozja vozila, bfi Burgenland pa načrt izdelave električnega pogona.

Po delovnem sestanku je sledil ogled OŠ Hodošan, nato pa ogled muzeja Riznica Međimurja in izobraževalnega centra Metalska jezgra.

Sodelujoči pred OŠ Hodošan

Sodelujoči na uvodnem srečanju:

Šolski Center Ptuj:

   Anja Jesenek Grašič

   Boštjan Plajnšek

   Stanko Kostanjevec

   Simona Kotnik

OŠ Hodošan, Hrvaška

    Damir Kovačić

    Kristijan Ovčarić

    Denis Kirić

    Tomislav Sabol

OŠ “Matija Gubec” Tavankut, Srbija

   Josipa Kojić

   Slavko Benčik

   Branko Stantić

OŠ dr. Ljudevita Pivka 

   Simon Petek

OŠ Desternik

   Dragica Pešaković

OŠ Olge Meglič

   Vida Lačen

OŠ Hajdina

   Iztok Milošič

   Janko Kandrič

   Mehdin Buljugić

BFI Burgenland, Avstrija

   Christian PELZMANN

   Christian KLEIN

    Tim MAIER

 OŠ Sveti Tomaž

    Drago Slavinec